Оголошення

Шановні колеги!

 

Вітаємо вас на сайті Студентського наукового товариства імені О.А.Киселя. Запрошуємо до активної співпраці, участі в науковому та громадському житті університету.

 

З повагою, Рада товариства 


Для перетворення біоетики в нашій країні в реальний соціальний та демократичний “механізм захисту” активно працює (конференції, семінари, публікація книг) Українська асоціація з біоетики. В НМУ вже декілька років проводяться засідання школи-семінару «Проблеми біоетики та фізики живого». Регулярно проводяться Національні конгреси з біоетики (починаючи з 2001 року, академік НАН та НАМН Украіни, д.м.н., проф. Кундієв Ю.І.). У 2005 р. ВАК України прийняв рішення (№ 160) про обов'язкову етичну експертизу всіх дисертаційних робіт в галузі біомедицини. У тому ж році, наказом Ректора НМУ ім. О.О. Богомольця (академіком НАМН України, д.м.н., проф. Москаленко В. Ф.) таку обов'язкову експертизу всіх дисертаційних досліджень в НМУ почала проводити наша університетська Комісія з питань етики при НМУ. Для дисертантів НМУ, що виконують свої медичні дослідження, видана спеціальна книга з питань та проблем біоетичної експертизи (під редакцією академіка НАМН України, проф. Москаленко В.Ф.) - «Етика наукових досліджень» (Вінніца, «Нова книга», 2011 р.). Ця книга також може бути корисною і для навчання студентів-медиків, для членів СНТ імені О.А.Киселя

 

Книга: Старый спор о главном 

 

"Навіщо Україні біотика"

 

"Етика наукових досліджень"

 

Биоэтика - обучение путем погружения

 

Новый закон о трансплантации органов в Украине

 

Медичні кадри

 

Семінар в Києво-Печерській лаврі

 

Виставка "Таємниці тіла"

 

Семінар з біоетики 25.01.13

 

Семінар з біоетики 29.05.13

 

Семінар з біоетики 26.02.14

 

Семінар з біоетики 23.04.14

 

Семінар з біоетики 21.05.14

© Рада СНТ імені О.А. Киселя, 2010 | Оптимізація та дизайн: Кривопустов Микола