Оголошення

Шановні колеги!

 

Вітаємо вас на сайті Студентського наукового товариства імені О.А.Киселя. Запрошуємо до активної співпраці, участі в науковому та громадському житті університету.

 

З повагою, Рада товариства 


Школа-семінар «Проблеми біоетики і фізики живого» - це експериментальна освітня площадка для міждисциплінарного (гуманітарного і природно-наукового) діалогу і громадського обговорення, професійного інформування (студентів-медиків, викладачів НМУ, дисертантів и інших учасників біомедичних досліджень) з питань біоетики і біоетичного законодавства, етичної експертизи біомедичних досліджень, вирішенню біоетичних колізій, аналізу співвідношень “ризик / користь” сучасних біомедичних технологій. Школа-семінар почала своє формування в 2003-2004 навчальному році по ініціативі кафедри мед. біофізики (проф. Чалий А.В.) і Українського медичного ліцею (проф. Цехмістер Я.В.), а почала свою систематичну роботу в 2004 / 2005 навчальному році при активній і зацікавленій підтримці Керівництва НМУ (ректора – академіка НАМН України, д.м.н., проф. Москаленко В.Ф і члена-кореспондента , д.м.н., проф. Яворовского О.П., а на початковому етапі формування в 2003 / 2004 навчальному році - академіка Гончарука Е.И.). Науковимкерівником і автором дидактичної ідеї школи-семінару «Проблеми біоетики і фізики живого» являється доцент кафедри мед. біофізики і відповідальний секретар Комісії по питанням етики при НМУ Єгоренков А.І. Тісну співпрацю школи-семінару «Проблеми біоетики і фізики живого» з Комісією по питаннях етики (голова Комісії – д.м.н. Музиченко П.Ф.) і Факультетом підвищення кваліфікаціївикладачів при НМУ, а також активну співпрацю з Студентським навчальним товариством імені Киселя А.А. ійого активними організаторами ( Кузян Віра, Покровска Тетяна, Шишкіна Наталя, Бойко Аліна) і студентами – доповідачами і учасниками різних засідань дає нам основуі впевненість вважати, що результати даної роботи є ефективними і корисними для НМУ. На різних етапах нашої роботи відбувалося і міжнародна співпраця з такими навчальними і науковими організаціями України, Росії і Білорусії: Українська Асоціація по біоетиці ( Київ), Інститут експериментальної і теоретичної біофізики РАН ( РФ, м. Пущіно, Московска область), Міжнародний екологічний університет ім. академіка А.Д. Сахарова ( м. Мінськ, Білорусь), кафедра біофізики біологічного факультету Московського державного університету ( РФ., м. Москва). На початковому етапі нашої роботи були проведені дві виїзні ( РФ, м. Пущіно, Московська область і м. Москва) тижневі школи-семінари для груп які навчаються в Українському медичному ліцеї при НМУ на базі Інституту біофізики РАН, з проведенням занять в МГУ, російському Центрікерування космічних польотів і Центрі підготовки космонавтів).

Основні напрямки роботи школи-семінару «Проблеми біоетики і фізики живого» на даний момент:

* Організація і проведення відкритих –загально університетських семінарів по актуальних питаннях біомедичної етики і біоетичної експертизи

* Проведення виїзних засідань по біоетиці на базі різних навчальних і наукових організацій з ціллю популяризації ідеї біоетики для тих хто навчається, студентів населення

* Розробка інформаційного пакету ( матеріали, стенди, плакати, відео) по різних аспектах біоетики для використання в сучасному інформаційному просторі інавчальному процесі вищої медичної школи

* Організація зустрічей студентів і викладачі НМУ зпровідними спеціалістами і експертами в області біоетики і сучасних біомедичних технологій

* Організація професійного обговорення біоетичних колізій в співпраці з богословами і представниками Української православної Церкви.

© Рада СНТ імені О.А. Киселя, 2010 | Оптимізація та дизайн: Кривопустов Микола