Оголошення

Шановні колеги!

 

Вітаємо вас на сайті Студентського наукового товариства імені О.А.Киселя. Запрошуємо до активної співпраці, участі в науковому та громадському житті університету.

 

З повагою, Рада товариства 


СВІНЦІЦЬКИЙ

ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

(голова Ради СНТ імені О.А.Киселя (2009-2012 рр.), почесний член СНТ імені О.А.Киселя (з 2013 р.))

 

Свінціцький Ігор Анатолійович - лікар-терапевт, лікар-кардіолог, магістр медицини, аспірант кафедри внутрішньої медицини №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, народився 7 січня 1989 року в м. Києві.

 

У 2004 р. закінчив з відзнакою 9 класів ліцею №157 і в тому ж році вступив до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Протягом навчання брав участь у громадській і науковій роботі: голова Наукового товариства ліцеїстів імені академіка А.П. Ромоданова, багаторазовий переможець олімпіад з математики, фізики, біології, конкурсів науково-дослідницьких робіт з математики і медицини, науково-практичних конференцій. У 2006 р. став переможцем ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України з медицини. У 2006 р. закінчив ліцей із золотою медаллю і за високі досягнення у навчанні був занесений до Книги Пошани.


У 2006-2012 рр. навчався у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на медичному факультеті №1 за державним замовленням. Старанний та наполегливий в роботі та навчанні. Поглиблено вивчав основи медичних наук, новітні джерела, іноземну та вітчизняну медичну літературу, системи навчання із застосуванням сучасних інформаційних технологій. Вільно володіє англійською і польською мовами. Досконало володіє комп’ютером. Середній бал залікової книжки – 5,0. Був старостою академічної групи.

 

Під час навчання в університеті брав активну участь у науковому житті, займався у студентських наукових гуртках при кафедрах внутрішньої медицини №3, соціальної медицини та охорони здоров’я, фармакології та клінічної фармакології, пропедевтики внутрішньої медицини №2, латинської мови та медичної термінології, іноземних мов.

 

З 2007 р. - член Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя. У 2008-2009 рр. - член Ради, голова відділення терапевтичних дисциплін, а у 2009-2012 рр. – голова Ради Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя. 17.09.2013 р. на Загальних зборах організації обраний її почесним членом. Головний редактор сайту товариства (2007-2012 рр.). Заступник головного редактора і член редакційної колегії "Українського науково-медичного молодіжного журналу" (2008-2013 рр.). Член Вченої ради і Конференції трудового колективу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2010-2013 рр.).


Брав участь в організації наукових форумів, які проводило товариство. Налагоджував зв’язки зі студентськими науковими товариствами вищих медичних навчальних закладів України, медичного факультету Вільнюського університету (Литва) і Варшавського медичного університету (Польща).

 

У 2012 р. закінчив з відзнакою університет і за високі досягнення у навчальній, науковій та громадській роботі був занесений до Золотої Книги Пошани. Державною комісією з розподілу випускників працевлаштований на посаду старшого лаборанта кафедри внутрішньої медицини №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. 


У 2012-2014 рр. навчався в інтернатурі та магістратурі за спеціальністю "Внутрішні хвороби", здобув освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр медицини". 


У 2014 р. за результатами проведення конкурсного відбору зарахований до аспірантури з відривом від виробництва за спеціальністю "Внутрішні хвороби" на кафедру внутрішньої медицини №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 2015 р. – асистент цієї ж кафедри.


Дійсний член Європейського респіраторного товариства, Європейського товариства кардіологів, Європейської асоціації з питань серцевої недостатності, Європейської асоціації профілактичної кардіології, Європейської асоціації з питань серцево-судинної візуалізації, Європейської асоціації з питань черезшкірних серцево-судинних втручань, Рад з артеріальної гіпертензії та інсульту при Європейському товаристві кардіологів, Американського товариства нефрологів, Всесвітньої асоціації молодих вчених, учасник проекту Кохрейнівського співробітництва зі скринінгу EMBASE.


Відповідальний секретар науково-практичного видання "Практикуючий лікар" (з 2012 р.).


Автор понад 120 друкованих робіт. Займається науковою роботою у таких напрямах:

  • особливості виникнення, клінічного перебігу, діагностики та лікування хвороб системи кровообігу (артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності, порушень серцевого ритму і провідності тощо) з урахуванням впливу різних екзо- та ендогенних чинників і коморбідних станів;
  • актуальні біоетичні дилеми у сучасних умовах;
  • досягнення представників київської терапевтичної школи у різних галузях внутрішньої медицини упродовж століть;
  • діяльність Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та його видатних представників;
  • новітні освітні технології у фаховій підготовці лікарів-інтерністів на до- та післядипломному етапах.

Основні нагороди: грамота Президії Національної академії наук України за активну і результативну роботу в секції медицини і високі досягнення у галузі фізики (2006), стипендія Президента України (2006,2010,2011), стипендія Київського міського голови для обдарованої молоді (2006), персональна стипендія імені академіка А.П. Ромоданова (2006), стипендія Міжнародного благодійного фонду імені П. Куліша (2006), стипендія імені О.О. Богомольця (2008), стипендія Fundacji SEMPER POLONIA (2008-2011), стипендія імені М.Д. Стражеска (2009), стипендія імені Миколи Амосова (2009), премія Національної академії медичних наук України та Асоціації вищих медичних навчальних закладів України за значні успіхи в науковій діяльності (2011), подяка Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації (2012), премія імені О.А. Киселя Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя (2012) тощо. Дворазовий переможець (диплом І ступеня) IІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузях "Клінічна медицина" (2009/2010 н.р.) і "Профілактична медицина" (2010/2011 н.р.).

© Рада СНТ імені О.А. Киселя, 2010 | Оптимізація та дизайн: Кривопустов Микола