Оголошення

Шановні колеги!

 

Вітаємо вас на сайті Студентського наукового товариства імені О.А.Киселя. Запрошуємо до активної співпраці, участі в науковому та громадському житті університету.

 

З повагою, Рада товариства 


 

ДЖУМА

КРІСТІНА АХМАДІВНА

(голова Ради СНТ імені О.А.Киселя з 2012-2013рр.)

 

Джума Крістіна Ахмадівна, студентка 6 курсу 9 групи медичного факультету №3, народилась 20 серпня 1989 р. в м. Кіровограді.
У 2007 р. закінчила Кіровоградський колегіум із золотою медаллю. У тому ж році вступила до Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за держзамовленням.
За період навчання проявила себе як здібна і наполеглива студентка. Середній бал залікової книжки – 5,0. До навчання ставиться сумлінно, постійно підвищує свій рівень знань. Успішно виконує обов’язки старости курсу. Вільно володіє англійською та арабською мовами, сучасними методами обробки наукової інформації та літератури.
Бере активну участь у науковому і громадському житті університету. З 1 курсу є членом Студентського наукового товариства імені О.А.Киселя, з 2011 р. - помічник голови Ради. Бере участь в організації наукових форумів, які проводить СНТ. Засновник та перший голова Медико-лінгвістичного клубу “English-Speaking Club”. Член редакційної колегії «Українського науково-медичного молодіжного журналу». Налагоджує зв’язки зі студентськими науковими товариствами вищих медичних навчальних закладів України та ближнього зарубіжжя, зокрема Тбіліського державного медичного університету (Грузія). Голова комісії з наукової роботи Студентського парламенту НМУ.
З 2010 р. є старостою гуртка з дитячої хірургії, володіє сучасними методами обстеження хірургічних хворих, регулярно відвідує чергування хірургічних бригад НДСЛ «ОХМАТДИТ», бере участь в обстеженні хворих та хірургічних втручаннях. Член студентських наукових гуртків кафедр соціальної медицини та охорони здоров’я, патоморфології, фізіології та патофізіології, соціологічної групи НМУ, робочої групи НМУ з модернізації вищої медичної освіти за європейським проектом TEMPUS. Неодноразовий доповідач на засіданнях школи-семінару «Проблеми біоетики та фізики живого».
З 2007 р. працює у лабораторії електронної мікроскопії Інституту проблем патології, де займається моделюванням допечінкової форми портальної гіпертензії у щурів, дослідженням ультраструктури органів імунної системи, а також фармакокорекцією імунологічних змін у щурів при даній патології.
Основні тематики наукових досліджень:
•    стан органів імунної системи у щурів при вродженому та набутому гіпотиреозі;
•    органозберігаючі принципи в хірургічному лікуванні травм селезінки у дітей;
•    дослідження імунного статусу у дітей з допечінковою формою портальної гіпертензії;.
•    моделювання допечінкової форми портальної гіпертензії в експерименті;
•    вивчення патогенезу та ультраструктурних змін органів імунної системи у щурів при портальній гіпертензії.
Переможець (диплом І ступеня) IІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з у галузі наук «Клінічна медицина» (2011/2012 н.р.). Призер ІІ туру Всеукраїнських студентських олімпіад з гістології (2009) та педіатрії (2012).
Неодноразовий призер міжнародних конференцій, в т.ч. закордонних: Х Міжнародний медичний конгрес (м. Софія, Болгарія). Нагороджена дипломом за найкращу наукову роботу в Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (2011), Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій Всесвітньому дню здоров’я (2011), Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування дитячих хвороб» (2012).
Лауреат Премії Національної академії медичних наук України та Асоціації вищих медичних навчальних закладів України за значні успіхи в науковій діяльності (2012).
Стипендіат Київського міського голови за успіхи у навчанні та громадську активність (2011), Верховної Ради України (2012). За досягнення у навчанні та науковій роботі присуджувалася стипендія імені О.О.Богомольця (2011, 2012) та Вченої ради НМУ (2010, 2011).
Автор 35 друкованих робіт.

 

© Рада СНТ імені О.А. Киселя, 2010 | Оптимізація та дизайн: Кривопустов Микола